Wpływ strategii firmy na założenia systemów motywacyjnych

W okresie dekoniunktury firmy mogą realizować strategię obronną lub strategię przyszłościową. Przy strategii obronnej celem firmy jest skuteczne spełnianie potrzeb stabilnego rynku oraz obrona swojego udziału w rynku przed konkurencją, zamiast poszukiwania nowych rozwiązań. Natomiast kluczowym celem firm przyszłościowych jest odnalezienie i wykorzystanie nowych możliwości rynkowych. Firmy te kładą nacisk na rozwój i innowacje. Każdej z tych strategii odpowiadają specyficzne rozwiązania motywacyjne (tab. 1).

Strategia przyszłościowa wymaga elastycznej i zdecentralizowanej struktury organiza-cyjnej, co wiąże się z szerokim zakresem zadań i luźnym planowaniem pracy. Dlatego systemy motywacyjne w firmach stosujących strategię przyszłościową powinny promować przedsiębiorczość, tzn. kreatywność i zdolność przystosowywania się, szybkie reakcje, zdolność przenoszenia umiejętności, a także dystrybucję ryzyka na

pracowników, poprzez partycypację w efektach. Systemy motywacyjne kładą nacisk na indywidualizację wynagrodzeń, uzależnionych od potencjału kompetencyjnego pracownika, a nie jego tytułu zawodowego. Pożądaną cechą rozwiązań motywacyjnych jest również elastyczność, której służy zdecentralizowanie decyzji płacowych oraz wprowadzenie różnorodnych elementów zmiennych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>