dobrobyt tagged posts

Dobrobyt oraz sposoby jego postrzegania – dobrobyt

Ekonomia jest nauką której celem jest poznanie metod jak najlepszego gospodarowania zasobami którymi dysponujemy na ziemi czyli odpowiedniego zarządzania nimi oraz wzbogacania się którego celem jest bez wątpienia dążenie do dobrobytu. W tej definicji jest jednak mały haczyk , a mianowicie niemal pod każdą szerokoscią geograficzną różnym dobrom jakie napotykamy w swoim życiu przypisujemy różną wartość – tak więc zdefiniowanie dobrobytu w sposób jednoznaczny jest , nie tyle nie możliwe co po prostu bardzo trudne...

Read More