Cechy kontroli Czynniki niepewności

Możliwości tworzenia rozwiązań organizacyjnych, zapewniających skuteczną współpracę wielu komórek organizacyjnych liniowych i sztabowych dla przeprowadzenia kontroli coraz bardziej złożonych zadań i warunków ich realizacji, są nieznaczne Złożoność zadań stawia wysokie wymagania pod względem fachowość i odpowiedzialności Wykrywane błędy często są ukrywane i lekceważone

Instalacja nowoczesnych środków technicznych w dziedzinie kontroli jest zbyt kosztowna Metody ręczne przygotowywania in-formacji są obarczone dużym błędem Wiele interesujących analiz musi być zaniechane ze względów czasowych ich wyniki przestają być aktualne Ważne dla podejmowanych decyzji informacje dostarczane są zbyt późno

Podstawowe znaczenie dla profesjonalizacji kontroli miały następujące zjawiska: ^ instrumentalizacja kontroli specjalizacja kontroli oraz instytucjonalizacja kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>