Informacje wywiadowni

W Polsce największymi możliwościami świadczenia usług informacyjnych na temat turystyki dysponuje Instytut Turystyki oraz Instytut Rynku i Konsumpcji. Badania rynku turystycznego prowadzą też akademie ekonomiczne i akademie wychowania fizycznego.

– 6. Informacje wywiadowni, czyli instytucji oferujących sprawozdanie wiarygodności przedsiębiorstw działających na całym świecie. Wywiadow- nie zobowiązane są do działalności zgodnej z prawem. Nie mogą naruszać tajemnicy bankowej ani uzyskiwać informacji w urzędach skarbowych. Mimo tego informacje, jakie udostępniają wywiadownie, są wystarczające, aby dowiedzieć się czy można danemu partnerowi zaufać. Cena informacji w wywiadowni zależy od szybkości dostarczenia raportu i miejsca lokalizacji potencjalnego partnera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>