Forma badań Zalety Wady

Kwestionariusz wysyłany pocztą a) niski koszt, b) szeroka dy-strybucja uwarunkowana jedynie dotarciem przez pocztę, c) szybkość, d) łatwość dotarcia do poszczególnych grup społecznych, e) eliminacja wpływu ankietera a) niski procent wypełnionych kwestionariuszy, b) zazwyczaj brak reprezentatywności próby, c) dwuznaczność odpowiedzi, d) możliwość „fałszowania” przez respondentów metryki Kwestionariusza

Wywiad telefoniczny a) prostota metody, b) szybkość, c) niski koszt, d) łatwość wyboru prostej próby losowej a) ograniczony krąg respondentów, b) brak czasu na skomplikowane i długie pytania, c) ograniczona problematyka badań

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>