Badania cen

Charakterystyczną dziedziną badań marketingowych nad turystyką są studia związane z gospodarką regionalną. Odnoszą się one zwykle do produktu turystycznego obszaru. Ich przedmiotem są zwykle pojemność tuiystyczna obszaru i struktura oferowanych usług. Badania te prowadzi się na potrzeby polityki aktywizacji turystycznej określonych obszarów oraz oceny i projektowania pożądanej infrastruktury.

Badania cen mają istotne znaczenie dla polityki sprzedaży. Analizy racjonalności cen zmierzają przede wszystkim do ustalenia cenowej ela-styczności popytu, czyli uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak dana cena wpłynie na popyt. Wymaga to rozpatrzenia roli różnych kryteriów i koncepcji różnicowania cen na sprzedaż. Przedmiotem badań są najczęściej koncepcje cen sezonowych, cen dla określonych kategorii turystów i cen zależnych od cyklu życia produktu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>