Kompetencje różnicując

Kompetencje różnicujące w zakresie przedsiębiorczości muszą być określone w modelu jako kompetencje kluczowe. Kompetencja kluczowa jest to kompetencja najważniejsza z punktu widzenia stworzonego modelu, a tym samym z punktu widzenia organizacji. Kompetencje te powinny być szczególnie silnie wspierane i nagradzane. Wykorzystanie pojęcia kompetencji kluczowych pozwala ukierunkować działania wspierające zachowania przedsiębiorcze we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to szczególnie istotne z uwagi na istniejące zawsze ograniczenia finansowe.

Warunkiem oddziaływania systemu na zachowania przedsiębiorcze jest również jego powszechna akceptacja. Bardzo często największe problemy wdrożeniowe nie wynikają z trudności związanych z właściwą budową systemu, lecz z oporów pracowników wobec tych systemów. Opór wykazują nie tylko pracownicy liniowi nim objęci, ale także kierownicy i inne kluczowe osoby, od których zależy w dużym stopniu sukces wprowadzenia modelu. Konieczne jest zatem „pozyskanie serc” zarówno członków zarządu, kluczowych osób w organizacji, jak i szeregowych pracowników. Jednym ze sposobów zwiększania akceptacji systemu jest włączanie w proces budowy systemu różnych uczestników organizacji. Konieczne jest również zapewnienie właściwego przepływu informacji, zarówno w trakcie opracowywania systemu, jak i w momencie jego wdrażania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>