Modele kontroli

Modele kontroli -kontrola ex post na wszelkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie i w wy-konawstwie -dziedzinowe systemy kontroli przez sprzężenie zwrotne,

-kontrola przez sprzężenie zwrotne w wykonawstwie -dziedzinowe systemy kontroli przez sprężenie zwrotne na wszystkich szczeblach za-rządzania w przedsiębiorstwie ,

-kontrola ex post w wyko-nawstwie. -dziedzinowe systemy kontroli przez sprężenie zwrotne na wszystkich szczeblach zarządzania -kontrola ex post w wy-konawstwie -zintegrowane systemy kontroli oparte na modelu kontroli przez sprężenie zwrotne

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>