Sezonowość

Sezonowość stwarza dla przedsiębiorstw obsługujących turystyczny rynek poważne trudności. W okresach szczytów hotele, restauracje i inne obiekty są przepełnione, natomiast w okresach martwych urządzenia turystyczne są niewykorzystane lub wykorzystane częściowo. Ponieważ bazę materialną trzeba utrzymywać i zabezpieczać przez cały rok, podwyższa to poziom kosztów i obniża zyskowność przedsiębiorstw.

W praktyce wykształciły się różne formy łagodzenia negatywnych skutków sezonowości popytu. Powszechnie stosowanym sposobem jest przedsezonowe i posezonowe obniżanie cen. Przy tej okazji obserwuje się charakterystyczny dla turystyki paradoks obniżania ceny w warunkach wzrostu jednostkowego kosztu usługi, powodowanego zwiększaniem się jednostkowych kosztów stałych. Sposobem rozładowania szczytów w agen-cjach turystycznych jest wczesne organizowanie sprzedaży przedsezono- wej. Metodą pozyskiwania klientów w martwych sezonach jest także obsługa różnych konferencji, targów, zawodów sportowych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>