Pierwotne szacunki

-3. Jakie pojawiły się objawy wywołujące niepokój? Są to stany, które to-warzyszą końcowym wynikom, ale bezpośrednio nie mają na nie wpływu. Na przykład, jeśli akwizytorzy z opóźnieniem składają sprawozdania ze sprzedaży, kierownik może przyjąć, że plany sprzedaży nie zostały zrealizowane. Trudność polega na tym, że objawy mogą prowadzić do całkowicie błędnych lub mylących interpretacji.

-4. Czy (nie)zaszły zmiany w założonych warunkach. Pierwotne szacunki oparte są na założeniu, że panować będą w miarę stabilne warunki. Każda nieoczekiwana ich zmiana, jak na przykład nowe działania konkuren-

cji lub ograniczenie podaży surowców, wymagać będzie ponownej oceny taktyki i celów. Kierownicy mogą też korzystać z poprzednich wyników lub progno-zowania efektywności w przyszłości. W tego rodzaju kontroli końcowej re-alizacja poprzedniego cyklu służy do przewidywania i dokonania korekt w następnym cyklu. Ogólnie biorąc, im większa jest liczba wiarygodnych i aktualnych wskaźników przyszłych wyników, tym większe menedżer może mieć zaufanie do prognoz efektywności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>