Motywowanie poprzez możliwość kontaktu

Motywowanie poprzez możliwość kontaktu z najnowszą techniką i technologią i związany z tym rozwój firmy jest dla pracowników ważne. Pozwala wykorzystać ich możliwości i umiejętności, daje szansę doskonalenia.

Również poczucie sensu i celowości własnej pracy, interesujący charakter czynności, świadomość użyteczności wykonywanej pracy oraz możliwość wykorzystania posiadanych zdolności i kwalifikacji, to czynniki istotne dla satysfakcji z pracy.

Istotne znaczenie z punktu widzenia motywacyjnego ma też zapewnienie wysokich standardów pracy poprzez dbałość o komfort i bezpieczeństwo pracownika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>