Aktywa

Aktywa bieżące z wyłączeniem zapasów Zobowiązania krótkoterminowe Nazywamy to niekiedy „acid test”. Optymalnie wskaźniki powinny wynosić co najmniej 1:1, ale w niektórych przypadkach wskaźnik nieco niż-szy od 1:1 jest do zaakceptowania.

Z drugiej zaś strony, zbyt wysoki wskaźnik oznacza, że przedsiębior-stwo w nie dostateczny sposób wykorzystuje posiadane środki finansowe – sama gotówka nie przynosi dużych zysków.

Wskaźnik rotacji zapasów. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada zbyt dużo zapasów, będzie to oznaczać że marnuje swe środki finansowe na nie wykorzystane aktywa. Jeżeli posiada zbyt mało zapasów, traci dochody z obrotu z powodu niemożliwości obsłużenia swych klientów. Aby zmierzyć, ile środków zaangażowanych jest w zapasy, należy posłużyć się ilorazem:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>