Ogólna kondycja finansowa

Sprawozdania finansowe służą do analizowania (śledzenia) wartości pieniężnej dóbr i usług wpływających do organizacji i wypływających z niej. Umożliwiają one obserwowania trzech głównych elementów sytuacji finansowej danej organizacji:

-1. plynBSisość: zdolność organizacji do przekształcania aktywów w gotówkę w celu pokrywania bieżących potrzeb i wywiązywania się z zobowiązań finansowych

-2. ogólna kondycja finansowa: jak kształtuje się równowaga między za-dłużeniem a kapitałem własnym (wartość aktywów po odjęciu zobo-wiązań) 3. rentowność: zdolność do systematycznego osiągania zysków w długich okresach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>