Wynagradzania za kompetencje

jest to dobry sposób komunikowania się pracownika z pracodawcą – pracownik wie co pracodawca szczególnie ceni i za co płaci.

Kolejne podejście w zakresie wynagradzania za kompetencje opiera się na two-rzeniu rozwiązań premiowych, które zachęcałyby pracowników do dzielenia się wiedzą, umiejętnościami, tj. przekazywania swojej wiedzy i umiejętności innym i korzystania z wiedzy innych, co w konsekwencji prowadzi do osiągania korzystnych wyników zespołowych. Dlatego promuje się wyniki zespołów, bowiem w ten sposób nagradza się współpracę między pracownikami. Dobry przykład takiego rozwiązania pochodzi z przedsiębiorstwa sektora paliwowego, w któtym premie uzależnione są od wpływu wyników i postawy pracownika na rozwój zespołu, pionu, firmy. Wyróżnia się cztery poziomy im wyższy poziom wpływu, tym wyższa premia:

– poziom 1, gdy wyniki i postawa przyczyniają się do rozwoju najbliższego otoczenia,- poziom 2, gdy wyniki i postawa przyczyniają się do rozwoju całego zespołu,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>