Planowanie przetwarzania

Planowanie przetwarzania i interpretacji danych ze źródeł pierwotnych zaczyna się już na etapie formułowania hipotez badawczych oraz układania formularzy ankiet i wywiadów. Jest to bowiem podstawa do przetwarzania danych służących tzw. krzyżowej analizie, czyli zestawianiu zmiennych niezależnych (np. płci, wieku, dochodu konsumenta) ze zmiennymi zależnymi (np. częstotliwością podróżowania w określonych celach, korzystaniem z hoteli itp.).

Zasady przetwarzania danych pochodzących ze źródeł pierwotnych mają charakter zabiegów rutynowych . Faza właściwego przetworzenia danych winna poprzedzić eliminację materiału zawierającego błędy (np. błędnie lub niekompletnie wypełnionych ankiet).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>