Warunki działań operacyjnych

Ujmując sprawę ogólnie, te kluczowe punkty występują w trzech ob-szarach działań firmy obejmujących: Warunki finansowe. Kontrola koncentruje się na pozyskiwaniu kapitału i jego strukturze, dochodach, wydatkach i zarządzaniu gotówką

(finansami). Warunki działań operacyjnych. Kontrola koncentruje się na dostawach i zapasach, harmonogramach, normach produkcyjnych i kosztach, jakości produkcji i poziomie wykonywania zadań.

Zasoby ludzkie. Kontrola dotyczy głównie sprawdzania listy obecności, wydatków na fundusz płac, nieobecności i spóźnień, skarg oraz coraz częściej jakościowego poziomu wykonywania zadań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>