Po trzecie, ograniczenia suwerenności

Po trzecie, ograniczenia suwerenności mogą wynikać z monopolistycznej pozycji niektórych sprzedawców turystycznego produktu lub monopolistycznych porozumień (np. w odniesieniu do standardów hoteli, usług przewoźników, cen itp.).

Rozbieżności między modelową i rzeczywistą rolą konsumenta na rynku nie negują jednak istnienia mechanizmu stymulującego względne dostosowywanie się podaży do popytu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>