Rozpowszechnianie rzetelnych informacji

Rozpowszechnianie rzetelnych informacji, nawiązujących do kalkulacji czynionej przez nabywców, umożliwia kształtowanie preferencji decydu-jących o wyborze określonego produktu oraz zabezpiecza przed transakcjami, które mogłyby stać się źródłem niezadowolenia. Dostarczenie wiadomości o miejscu i czasie zakupu chroni turystę przed niepotrzebną stratą czasu. Ludzie mają zróżnicowane wyobrażenia o standardach podróżowania i wypoczynku, traktowanych jako ważne składniki poziomu życia. Ocena ta jest subiektywna, ale zależna od wzorców spotykanych w otoczeniu, a także umiejętności tworzenia odpowiednich wyobrażeń przez przedsiębiorcę. Korzystając z oferty przedsiębiorstwa turysta podświadomie poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy jest obiektem pożądanej uwagi i troski.

Wśród różnych kierunków oddziaływania na konsumenta do najważ-niejszych należą: – rozbudzanie nowych, do tej pory nie znanych potrzeb turystycznych, celem dywersyfikacji i aktywizacji popytu,

– przekonywanie o szczególnych walorach określonych usług ofero-wanych przez firmę,

– uzasadnianie potrzeby częstszego nabywania już znanych usług,

– motywowanie do korzystania z usług w określonym czasie.

Wszystkie działania zmierzają do uzyskania pożądanego odzewu rynku, czyli ujawnienia się zachowań zgodnych z oczekiwaniami przedsiębiorcy, którego celem jest wzrost sprzedaży dla zwiększenia zysku. Marketing stwarza więc warunki, umożliwiające dostosowanie się przedsiębiorstwa do aktualnej i przyszłej sytuacji rynkowej .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>