W szczególności chodzi o to

Kilka przyczyn sprawia, że determinanty podaży na rynku turystycznym oddziałują nieco inaczej niż na innych rynkach.

W szczególności chodzi o to, że pewne elementy turystycznej podaży są mało elastyczne, a w wielu przypadkach sztywne. Podczas gdy na rynkach dóbr materialnych wzrost dochodów i cen powoduje wzrost podaży, o tyle pojemność turystyczna określonych uzdrowisk, czy przepustowość muzeów, parków narodowych i innych tego typu atrakcji, które przyciągają turystów, jest wielkością względnie stałą. Rozpatrując ten problem należy oczywiście uwzględniać czynnik czasu, ponieważ w długich a nawet średnich okresach zasoby niektórych dóbr turystycznych, będących dziełem ludzkiej twórczości, mogą się powiększać (np. muzea, wystawy osiągnięć gospodarczych, interesujące budowle).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>