Podstawę projektowania pakietu stanowi

Jak już nadmieniono, w terminologii marketingu produktem jest wszystko, co stanowi przedmiot transakcji. Produktem turystycznym jest miejsce w hotelu, wycieczka krajoznawcza, pobyt w uzdrowisku, zwiedzanie miasta i rejs dookoła świata. Produkt turystyczny może więc mieć różny zakres rzeczowy. W większości wypadków produkt turystyczny jest kompozycją kilku usług, które łącznie tworzą tzw. pakiet. Może się nań składać przelot i nocleg, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przejazd i pobyt w ośrodku wypoczynkowym połączony z pełnym wyżywieniem i korzystaniem z różnych urządzeń rekreacyjnych, wycieczek itp.

Podstawę projektowania pakietu stanowi tzw. jądro lub rdzeń korzyści (icore benefits), czyli cel turystyczny budzący zadowolenie, jakie wynika z zaspokojenia podstawowej potrzeby determinującej zakup produktu. Satysfakcja taka może na przykład polegać na możności obcowania z przyrodą, leczeniu schorzeń, duchowych przeżyciach w miejscach religijnego kultu, zdobyciu sportowych umiejętności itp. Najczęściej jądrem korzyści są atrakcje związane z tzw. dobrami (walorami) turystycznymi (np. klimat, jeziora, góry), będącymi już to wytworem przyrody, już to wytworem człowieka (np. muzea, centra rozrywkowe, ogrody zoologiczne). Korzystający z tych atrakcji musi być jednak dowieziony na miejsce, ubezpieczony, należy mu zapewnić wyżywienie, nocleg, niezbędne informacje itp. Usługi i dobra umożliwiające satysfakcjonujące zaspokojenie podstawowej potrzeby tworzą tzw. produkt rzeczywisty (tangible product). Turysta może też korzystać z innych usług i dóbr uznawanych za pożądane, ale nie niezbędne. Komponenty te są składnikami tzw. produktu poszerzonego (augmented product)'.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>