Skuteczni menedżerowie

<> Skuteczni menedżerowie skupiają się na świecie zewnętrznym orga-nizacji. Ogniskują swe wysiłki raczej na rezultatach, niż na samej pracy. Zaczynają raczej od pytania – „jakich rezultatów się po mnie oczekuje”, niż od pracy do wykonania nie mówiąc już o technice i narzędziach.

Skuteczni menedżerowie wiedzą na czym budować sukces. Budują na zaletach – na siłach swoich, na siłach zwierzchników, kolegów i pod-władnych, i to na zaletach danej sytuacji, czyli na tym, co kto potrafi zrobić. Nie budują na słabościach. Nie zaczynają od rzeczy, których zro-bić nie mogą.

Skuteczni menedżerowie wiedzą na czym się koncentrować. Koncentrują się na paru głównych dziedzinach, w których osiągnięcia wielkiej klasy mogą przynieść wybitne rezultaty. Zmuszają samych siebie do uszeregowania priorytetów i trzymają się swoich priorytetowych decyzji. Wiedzą, że nie ma innego wyboru, jak robić najpierw rzeczy pierwszej wagi – a drugorzędnych nie robić wcale. Bo alternatywą jest nie do-prowadzić niczego do skutku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>