POJĘCIE RYNKU TURYSTYCZNEGO

Pod pojęciem rynku rozumiemy proces, w ramach którego nabywcy i sprzedawcy określają, co mają zamiar kupować i sprzedawać i na jakich warunkach. Inaczej mówiąc, to wzajemne stosunki wynikające z wymiany między dostawcami i odbiorcami, których decyzje kształtują podaż i popyt.

Negocjacje między sprzedającymi i kupującymi oraz oferowane przez nich ceny mają istotne znaczenie dla interesów obu stron. Kupujący pytają o dobra i usługi, które chcieliby nabyć na określonych warunkach. Sprze-dawcy pragną dowiedzieć się, co należy wytwarzać oraz jakie cechy użytkowe i ceny ich produktów zostaną zaakceptowane. Rynek spełnia więc równocześnie funkcje informacyjne i regulujące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>