Podobne zalety

Podobne zalety i mankamenty mają ankiety prasowe. Ankieta prasowa rozsyłana za pośrednictwem poczytnego i cieszącego się uznaniem pisma napotyka na ogół na duży odzew. Druk ankiety w prasie nie pozwala natomiast na przestrzeganie reprezentatywności badań, ponieważ struktura respondentów odsyłających wypełnione formularze różni się zawsze w jakimś stopniu od struktury zbiorowości generalnej. Ankietyzacja i wywiady prowadzone przy pomocy ankieterów mogą – jak już wspomniano

– przybierać różne formy i obejmować różny zasięg tematyczny. Wszystkie formy standaryzowanych i niestandaryzowanych wywiadów – z wyjątkiem wywiadów „ulicznych” – umożliwiają przestrzeganie zasady reprezentatywności. Posługiwanie się ankieterami jest kosztowne, zwłaszcza gdy badania wymagają dojazdów. Wywiady można prowadzić w domach konsumentów, hotelach, zakładach gastronomicznych, środkach komunikacji i innych miejscach koncentracji ruchu turystycznego. Miejsca przeprowadzenia wywiadów wpływają na zróżnicowanie odpowiedzi na określone pytania. Miejsca publiczne, jak ulice, parkingi czy stacje kolei linowych, umożliwiają jedynie zadawanie krótkich, prostych pytań i nie nadają się do prowadzenia rozmów o intymnej tematyce. Z kolei dom wczasowy w deszczowe dni jest dobrym miejscem dla wyczerpującej wymiany poglądów. W trakcie bezpośredniego wywiadu łatwiej jest nawiązać głębszy kontakt i podtrzymać zainteresowanie rozmówcy. Obecność ankietera nadaje wywiadowi osobisty charakter i bardziej sprzyja poufności niż rozmowa z anonimowym badaczem, pragnącym uzyskać odpowiedzi za pośrednictwem telefonu. Bezpośrednie wywiady zapewniają więc możliwość wyjaśniania wątpliwości i większą dokładność, ale wymagają też większych nakładów czasu i środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>