Uwzględniając złożoność produktu turystycznego

Uwzględniając złożoność produktu turystycznego, wielu autorów dzieli podaż na pierwotną i wtórną . Do podaży pierwotnej zalicza się ofertę dóbr przyrody i kultury (a niekiedy także korzyści związane z infrastrukturą danego obszaru), natomiast do podaży wtórnej – wszelkiego rodzaju dobra i usługi, bez których przyrodnicze i kulturalne atrakcje pozostałyby nie wykorzystane, a nawet niedostępne.

Inaczej problem ten ujmuje E. Brunner, dzieląc „przemysły turysty- czne” na pierwotne – zajmujące się bezpośrednią obsługą podróżnych oraz wtórne, które rozwijają się na skutek pobudzenia przez ruch turystyczny, ale typowo turystycznych usług nie świadczą'.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>