Wynagradzanie za kompetencje i wyniki

w pracę i obowiązki służbowe w sposób najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa i dający im satysfakcję osobistą. Wychodząc z założenia, że system ten powinien być tak skonstruowany, aby był zdolny do tworzenia nęcących sytuacji motywacyjnych i aby rozbudzał oraz utrwalał motywację pozytywną, a także zachęcał do działań przedsiębiorczych i kreatywnych – powstaje pytanie: jakie bodźce motywacyjne wykorzystywać w tym systemie, aby pobudzały do oczekiwanych zachowań? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano bazując głównie na doświadczeniach firm zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska .

W praktyce firm, jak wskazują doświadczenia, docenia się rolę motywowania w kreowaniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i osiąga się to poprzez:

-1) wynagradzanie za kompetencje i wyniki, 2) tworzenie środowiska pobudzającego do działań przedsiębiorczych, 3) wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników zabezpie-czającym satysfakcję z pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>