Wzrost zaangażowania pracowników

możliwość rozwoju zawodowego, stwarzanie pracownikom warunków do samorealizacji, o zwiększenie „elastyczności kwalifikacyjnej”, co wzmacnia szanse pracownika na rynku pracy,

kształtowanie ścieżki karier pracowników. Pracodawcy wskazywali również na korzyści, jakie osiąga firma: wzrost produktywności pracy,

wzrost zaangażowania pracowników w realizację zadań, głębsza identyfikacja pracowników z firmą i jej celami, wzrost morale pracowników, poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>