Po drugie, relatywny spadek cen

Po drugie, relatywny spadek cen i stałe doskonalenie komunikacji uczyniło podróże na dalekich dystansach łatwymi i przyjemnymi. Złożyły się na to: powstanie szybkich połączeń kolejowych i lotniczych, budowa autostrad oraz wzrost liczby samochodów. W związku z rozwojem systemu świadczeń socjalnych i przedłużeniem życia, ważącą grupę turystów zaczęli stanowić ludzie starsi. W wielu środowiskach podróże turystyczne stały się symptomem społecznego statusu i towarzyskiej pozycji.

Po trzecie, rozkwit międzynarodowych stosunków politycznych, spo-łecznych i gospodarczych, inwestowanie za granicą oraz powstawanie ponadnarodowych przedsiębiorstw jest przyczyną stałego wzrostu liczby podróży w celach służbowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>