Z punktu widzenia regionalnego

Z punktu widzenia regionalnego, marketing może spełniać doniosłą rolę poprzez kierowanie popytu turystycznego tam, gdzie może być lepiej zaspokojony. Metody ofensywnej sprzedaży turystycznych atrakcji, wła-ściwa polityka cen, a także środki psychologicznego oddziaływania za pomocą reklamy mogą zachęcać do odkrywania miejscowości i regionów mniej popularnych. Odwracanie uwagi konsumentów od obszarów, których pojemność turystyczna została przekroczona, polega na uzasadnianiu ra-cjonalności zmian dotychczasowych przyzwyczajeń na rzecz nowych spo-sobów zaspokajania popytu. Podejście to dobrze obrazują takie propagan-dowe hasła, jak: „Odkrywaj nieodkrytą Amerykę”, czy „Wszystko czego turysta oczekuje, znajduje się w Munster”.

Promowanie nowych obszarów turystycznych (krajów, regionów) sprzyja ich gospodarczej aktywizacji. Dekoncentracja mchu turystycznego przyczynia się do dopływu dewiz, tworzy nowe miejsca pracy oraz pozwala na utrzymywanie właściwych relacji między gospodarką tuiystyczną a ochroną środowiska naturalnego.

Oddziaływanie marketingowe na konsumenta wiąże się z wykonywaniem funkcji informacyjnych. Polegają one min. na dostarczaniu informacji o:

– wartościach użytkowych oferowanego na rynku turystycznego pro-duktu oraz – miejscu, sposobie i wamnkach jego nabycia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>