Preliminarze

Preliminarze zmienne są najodpowiedniejsze tam, gdzie operacje mają charakter powtarzalny, gdzie występuje wiele rozmaitych rodzajów kosztów i gdzie koszty te można dokładnie oszacować. Preliminarze zmienne są szczególnie przydatne w zakładach produkcyjnych w sektorach takich jak przemysł hutniczy lub zabawkarski. Główną wadą preliminarzy zmiennych jest często wysoki koszt ich oprocentowania. Mimo wad są one powszechnie stosowanymi instrumentami planowania i kontroli działań na każdym szczeblu organizacji. Jest wiele przyczyn ich powszechnego stosowania.

Po pierwsze, budżety są wyrażane w kategoriach pieniężnych, stano-wiących wspólny mianownik wielu różnych rodzajów działalności w orga-nizacji – zatrudniania i szkolenia pracowników, zakupu urządzeń, produkcji, reklamy i sprzedaży.

Po drugie, pieniężna postać budżetów oznacza, że można z nich bez-pośrednio uzyskać informacje o jednym z głównych zasobów organizacji – kapitale – i o jednym z głównych jej celów – zysku. Firmy nastawione na zysk chętnie zatem z nich korzystają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>