ZARZĄDZANIE PRZEZ KONTROLĘ Zarządzanie przez obchód.

W każdy powszedni (roboczy) dzień tygodnia o określonej porze pusto-szeją korytarze szpitali, milkną rozmowy i w skupieniu chorzy oczekują na „obchód”. Od niepamiętnych czasów stosuje się tę formę zarządzania

i kontroli. Założeniem tej prostej, ale bardzo skutecznej techniki zarządzania (Management by Walking Around) jest codzienny kontakt ze wszystkimi pracownikami w celu okazania im swojego szczerego zainteresowania tym co

i jak robią. Okazuje się, że bliskie, wręcz przyjacielskie kontakty z pracownikami wpływają na poprawę ich samopoczucia, lepszą motywację do pracy, a w konsekwencji na wyższą efektywność pracy. W zalezności od dziedziny i charakteru wykonywanej pracy stosowanie tej techniki wymaga nawet kilkakrotnych, ale krótkich obecności kierownika wśród podwładnych. Obecność ta wyraża się w formie najlepiej nieregularnych, ale codziennych obchodów stanowisk pracy w czasie których istnieje możliwość (Bieniok, 1998):

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>