Analiza sprzedaży

Ponieważ ruch turystyczny cechuje ogromna zmienność w czasie, analizę sprzedaży należy prowadzić w przekrojach miesięcy, tygodni, dni, a niekiedy nawet godzin. Trzeba przy tym pamiętać, iż zarówno wahania sezonowe, jak i zmienność popytu turystycznego w krótszych okresach ma różne przyczyny i przebieg. Ponieważ lista tych przyczyn jest poniekąd nieskończona, każde przedsiębiorstwo powinno opracować przekroje ana-lityczne dostosowane do swoich potrzeb. Jest to niezbędne i dlatego, że skutki wahań popytu są bardziej odczuwane przez bezpośrednich wytwórców usług (np. przewoźników, hotelarzy, restauratorów) niż przedsiębiorstwa organizujące usługi (tour operatorów, agencje turystyczne). Odmienna jest też wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania turystyki wyjazdowej i przyjazdowej. Znajomość wskaźników wahań sprzedaży w czasie i warunkujących je zjawisk ułatwia przystosowanie działalności przedsiębiorstwa do tych zmian. Wyniki analizy sprzedaży w przekroju czasowym są przydatne zwłaszcza przy zróżnicowaniu cen i racjonalizacji zatrudnienia.

Analiza sprzedaży pod względem rodzaju konsumentów jest niezbędna do sformułowania wszystkich elementów marketing-mix. Zagadnienie to

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>