Badania skuteczności środków promocji

Badania skuteczności środków promocji – podobnie jak badanie motywów zachowań konsumentów usług turystycznych – mają charakter interdyscyplinarny, wymagający współpracy ekonomistów, socjologów, psychologów i innych. Wiąże się to z różnorodnością form i technik oddziaływania na konsumentów. Wiele z tych badań wymaga stosowania specyficznych procesów, narzędzi, a nawet urządzeń technicznych, np. badania skuteczności reklamy radiowej i telewizyjnej.

Wiele badań marketingowych koncentruje się na wynikach działalności przedsiębiorstwa. Rozpoczyna się je zwykle od ustaleń zmian udziału przedsiębiorstwa w rynku w różnych układach przestrzennych i branżowych, co ma szczególne znaczenie w warunkach dużej zmienności rynku. Badania pozycji przedsiębiorstwa na rynku wiąże się z ustaleniem jego tendencji rozwojowej na tle aktywności konkurentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>