Szczególne znaczenie w grupie motywatorów

mogą zatem dostarczyć wiele cennych pomysłów odnośnie usprawnienia ich pracy i wdrożenia innowacyjnych zmian. Poszukując sposobów zmiany na lepsze, warto skorzystać z ich rad, w przeciwnym wypadku pracownicy będą zdemotywowani i niechętnie nastawieni do narzuconych im zmian. Przed wprowadzeniem nowych procedur warto skonsultować się z tymi pracownikami, których one dotyczą i zachęcić do wzięcia pełnej odpowiedzialności za ich wprowadzenie.

Ważna rola przypada pozapłacowym czynnikom motywacyjnym, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników i zwiększają ich satysfakcję z pracy. Wprawdzie potrzeby i oczekiwania różnią się, lecz jest pewna grupa motywatorów, która ma istotne znaczenie dla większości pracowników (rys. 1).

Szczególne znaczenie w grupie motywatorów materialnych mają szkolenia i inne działania na rzecz rozwoju pracowników. Szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników i ma istotne znaczenie motywacyjne z uwagi na:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>