Test koniunktury

Test koniunktury. Test koniunktury jest szczególną, opartą na wywiadach, metodą pozyskiwania informacji, łączącą elementy badań ilościowych i jakościowych. Opracowanie i zastosowanie tej metody podyktowała potrzeba uzyskania szybkiej i obszernej informacji o rynku i jego tendencjach rozwojowych. Źródłem takich informacji są opinie specjalistów zatrudnionych np. w biurach podróży, liniach lotniczych, hotelach, izbach gospodarczych, bankach. Autorzy testu koniunktury na ogół nie formułują prognoz ilościowych, lecz przedstawiają swoje opinie w odniesieniu do rozmiarów i struktury przyszłej sprzedaży, zmian w strukturze popytu na różne usługi turystyczne itp. Oceny te respondenci budują na dokonanych obserwacjach, wieloletnich doświadczeniach oraz częściowo materiałach wtórnych. Informacje od respondentów uzyskuje się za pośrednictwem kwestionariusza ankietowego.

Test koniunktury jest zwykle badaniem reprezentacyjnym, kierowanym do osób lub instytucji. Wyniki testu często opracowywane są graficznie jako tzw. zwierciadła koniunktury. Są to kombinowane wykresy kolumnowe, dostarczające szybkiej wizualnej informacji o określonych tendencjach, stwierdzonych w trakcie badań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>