Wiele badań marketingowych

Wiele badań marketingowych zorientowanych jest na zachodzące na rynku zmiany. Dotyczy to np. dynamiki preferencji turystów w odniesieniu do wyboru kierunków wyjazdów czy wzrostu lub spadku wydatków na podróże. Na potrzeby tego typu badań zbiorowość próbna powinna być względnie stała (zmiany nie powinny następować co najmniej przez rok), gdyż mniejsza jest wówczas wiarygodność wyników badania. Względnie stałą próbną zbiorowość poddawaną okresowym, powtarzalnym badaniom nazywamy panelem.

Przy doborze losowym każda jednostka zbiorowości generalnej ma jednakową szansę dostania się do próby. Losowy dobór próby pozwala uniknąć systematycznego zniekształcania wyników badania, umożliwia kontrolę pracy badawczej oraz obliczanie błędu losowania. Wylosowani respondenci mogą jednak odmawiać udziału w badaniach, co zmniejsza stopień reprezentatywności badań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>