Analiza wskaźnikowa – konieczność porównań

Wyrażenie ekonomicznych aspektów działalności firmy w postaci procentów lub ilorazów – analiza wskaźnikowa – jest najlepszą metodą do-konywania pomiaru i kontrolowania nakładów, wyników, rentowności oraz

środków finansowych przedsiębiorstwa w ogóle. Wskaźnikami jednakże nie należy posługiwać się dowolnie. Powinno się zawsze brać pod uwagę ten-dencje pomiędzy obecnymi a przeszłymi wynikami. I zawsze powinno się porównywać wskaźnika własnego przedsiębiorstwa ze wskaźnikami uzy-skiwanymi w innych przedsiębiorstwach tej samej branży. A co najważniej-sze, powinno się przeprowadzać porównania rzeczywistych wskaźników z zaplanowanymi. Pisał o tym w latach trzydziestych ostatniego stulecia K.Adamiecki dodając, że dla potrzeb kontroli konieczne jest ustalenie wiel-kości wzorcowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>