Badania panelowe obciążone są tym samym wstępnym problemem rekrutacji

Badania panelowe obciążone są tym samym wstępnym problemem rekrutacji uczestników, co badania prowadzone za pomocą jednorazowych sondaży. Niektórzy respondenci, których zgodnie z zasadami doboru próby powinno się włączyć do panelu, okazują się trudno uchwytni, a ci, których udało się zaangażować, odmawiają współpracy. Po dobraniu próby istnieje też niebezpieczeństwo, że nie każdy uczestnik weźmie udział we wszystkich wywiadach, co wskutek zmian w grupie uczestników grozi zniekształceniem uzyskiwanego obrazu. Powstaje też zagrożenie, że uczestniczenie w powtarzalnych wywiadach może wpływać na świadomość respondentów, którzy mogą np. utwierdzać się w swoich poglądach lub

– znając wyniki poprzednich sondaży – poddawać się presji zawartych w nich sądów. W turystyce badania panelowe są wciąż słabo rozwinięte. Najczęściej organizują je łańcuchy hotelowe i towarzystwa lotnicze. Celem paneli złożonych z instytucji jest najczęściej zebranie materiału do testów ko-niunktury, a także informacji o stosowanych narzędziach marketingu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>