Badania panelowe

Badania panelowe. Zbiorowość osób lub instytucji będąca obiektem badań, dobierana czy to na zasadzie doboru losowego, czy celowego może być ustalana doraźnie tylko na potrzeby jednorazowych badań lub badań wielokrotnych, zwykle prowadzonych w regularnych odstępach czasu i dotyczących tego samego przedmiotu. Próbę taką nazywamy panelem. Termin panel jest używany jako określenie metody badań i próby, na której badania te są przeprowadzone. W skład panelu mogą wchodzić osoby lub instytucje (np. wybrane hotele, biura podróży).

Panel pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania, których nie otrzymamy na podstawie sondaży jednorazowych. Można w ten sposób np. identyfikować turystów, których preferencje uległy zmianie, lub stwierdzać czy pewne zjawiska i zależności rynkowe mają charakter stały czy zmienny. Uogólniając

– badania panelowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „jaką rolę spełniają określone zjawiska w wywoływaniu zmian i postaw respon-dentów?” oraz – ,jak zjawiska te oddziaływają na siebie nawzajem?”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>