Celem wstępnych badań jest

Celem wstępnych badań jest uściślenie hipotez badawczych jako punktu startu do dalszych badań oraz sformułowanie precyzyjnego zapo-trzebowania na informacje. Pomocne bywają w tym względzie specjalne zestawy pytań.

Teoretycznie niepodobna określić intensywności i zasięgu tych badań, ani ich opłacalności dla różnych przypadków. Bardzo ważny jest natomiast zawsze aktywny udział zleceniodawcy w ostatecznym precyzowaniu hipotez badawczych, ponieważ pozwala to na lepszą krystalizację problemu. Z tego samego powodu – o ile badania realizowane są przez większy zespół – jego kierownik winien osobiście w nich uczestniczyć.

Planowanie właściwych badań

– o cechach pewnych osób (np. konsumentów, pracowników), obiektów rzeczowych (np. obiektów i urządzeń turystycznych) lub zjawisk (np. sezonowości popytu),

– o charakterze, strukturze i nasileniu zależności między tymi zja-wiskami (np. między kategoriami konsumentów i kategoriami wykorzy-stywanych przez nich obiektów).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>