Brak kontroli międzyoperacyjnej

Nakładami w systemie kontrolnym organizacji ze sprzężeniem zwrot-nym są: praca, materiały i pieniądze. Wynikami są wyroby lub usługi świadczone przez firmę. Zakłócenia mogą powstać zarówno wewnątrz, jak

i na firmy. Wewnątrz mogą one przyjąć postać nie planowanych zdarzeń: problemów dotyczących morale, awarii urządzeń, absencji, zwolnienia z pracy, śmierci. Zakłócenia z zewnątrz mogą wynikać z działalności związ-

ków zawodowych, przepisów rządowych, działań konkurencji, przełomów w technologii gdzie indziej, rozruchów, wojen i tak w nieskończoność. Zdaniem R. Webbera wszystko to może być lub wydawać się ściśle sforma-lizowane i często w kierowaniu organizacjami tak bywa. Czasami wystarczy, aby projektanci systemów (s)tworzyli urządzenia wykrywające błędy w chwili ich powstania. Taki postulat odnaleźć można w powiedzeniu: zamiast zamykać stajnię po kradzieży konia, dobry system kontrolny raczej złapie złodzieja na gorącym uczynku. Powinno się zatem projektować takie rozwiązania prawno-organizacyjne, dzięki którym byłaby możliwość kontrolowania bieżącej działalności z myślą o wykryciu odstępstw od założonego celu w chwili ich wystąpienia, a nie czekać na nagromadzenie się niepożądanych skutków. Dzięki temu można, odpowiednio wcześniej podjąć działania korekcyjne. Powszechny niegdyś, a obecnie coraz rzadszy rodzaj (forma) kontroli międzyoperacyjnej może pełnić takie oczekiwanie

Warto przypomnieć, że brak kontroli międzyoperacyjnej był jednym z głównych powodów bankructwa W.T. Grant Company w 1975 r. Według zeznania w sądzie: zaopatrzeniowcy firmy musieli często pytać dostawców

o dane dotyczące zapasów Granta, bo przedsiębiorstwo nie miało żadnych niektórzy pracownicy żądali od dostawców, żeby zaniżali rachunki dla firmy i wypłacali łapówki zaopatrzeniowcom kierownicy sklepów nie mieli prawa kontroli zapasów we własnych magazynach. Być może najgorsze było to, że około 2% nabywców na kredyt nigdy nie spłaciło wierzytelności, a nikt nie wykrył tych zaległości (Webber, 199, s. 37).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>