Idee i koncepcje akcji

Idee i koncepcje akcji promocyjnych winny być wszechstronnie dys-kutowane i selekcjonowane (concept testing). „Testowanie koncepcji” winno dać odpowiedzi na pytanie: czy dana koncepcja pomoże nam zrealizować założone cele promocji, a więc trafi do stosownej grupy docelowej poprzez łatwo zauważalną i klarowną treść, formę i za pomocą proponowanych środków, czy wywoła pożądane skutki oraz czy będziemy w stanie ją sfinansować?

Wyselekcjonowanie koncepcji promocji jest wstępnym krokiem do przetestowania (wypróbowania) potrzebnych po temu narzędzi. Istnieją generalnie dwa sposoby takiego testowania, a mianowicie „przed” i „po” zastosowaniu danego narzędzia. Testy przeprowadzone przed właściwymi działaniami promocyjnym (np. uruchomieniem powszechnej akcji rekla-mowej) nazywamy testami wstępnymi (copy test). Przeprowadza się je na niewielkiej reprezentacji potencjalnych konsumentów, a analiza ich percepcji pozwala na eliminacje usterek i wprowadzenie ulepszeń. Testy przeprowadzane w trakcie lub po właściwej akcji nazywamy końcowymi. Testy te są np. narzędziem bieżącej i finalnej kontroli prawidłowości akcji reklamowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>