Czynniki motywacyjne

Przy formułowaniu zakresu obowiązków sztabu personalnego należy wyraźnie oddzielić jego kompetencje od uprawnień przypisanych kierownictwu przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach zarządzania personelem. Modelowy rozdział zadań pomiędzy tymi podmiotami przedstawiono w tabeli 2.

Czynniki motywacyjne determinujące przedsiębiorczość w aktualnych uwarunkowaniach polskich firm. Gwałtowne, radykalne przeobrażenia zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw skutkują nie tylko zmianami w stosowanych metodach zarządzania, ale również przewartościowaniem oczekiwań organizacji wobec pracowników. Firmy szukają dzisiaj przede wszystkim ludzi przedsiębiorczych, bowiem siłą napędową sukcesu przedsiębiorstwa – umacniania jego pozycji na rynku i uzyskiwania większych zysków pozwalających na rozwój – jest przedsiębiorczość, opisywana jako: innowacyjność, elastyczność, dynamiczność, kreatywność oraz skłonność do podejmowania ryzyka . Wymagania te są uzasadnione, bowiem tylko z takimi pracownikami firma może z sukcesem konkurować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dlatego przedsiębiorstwa cenią sobie pracowników samodzielnych, otwartych na elastyczne formy zatrudnienia, mobilnych, wielofunkcyjnych, gotowych do ciągłego pogłębiania i poszerzania wiedzy, kreatywnych i wykazujących się umiejętnościami rozwiązywania problemów.

Wyzwalanie wyżej wymienionych zachowań możliwe jest poprzez stworzenia właściwego systemu motywacyjnego. System motywacyjny stanowi układ bodźców, środków i warunków, które mają zachęcać pracowników do angażowania się

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>