Do PACE

Do PACE można poza tym włączyć szereg wskaźników „jakości” pracy. Ocena jest najtrudniejszą częścią stosowania PACE i wymaga specjalnego szkolenia. Zastosowanie tej lub podobnej techniki pozwala m.in. na orientację, czy cały tok pracy odbywa się zgodnie z wzorcem, a jeśli nie, to umożliwia

szybkie odnalezienie szwankującego ogniwa i odpowiednią interwencję kie-rowniczą. Jest ona istotnym składnikiem kontroli dałem temu wyraz w określeniu kontroli, podanym na początku drugiego rozdziału. Brak takiej interwencji sprawia, że kontrola staje się iluzoryczna, a jej koszt – marno-trawstwem.

Słuszna jest uwaga M. Armstronga skierowana do menedżera, aby wykorzystywał wskaźniki tak, jak wszelkie inne dane liczbowe. „Są jedynie wskaźnikami. Same nie dają pełnego obrazu. Musisz badać głębiej. Wskaźnik jest niczym więcej jak tylko skutkiem. Musisz odnaleźć rzeczywiste przyczyny odchyleń lub trudności” (Armstrong, 1999, s.15). Pomocne w diagnozowaniu wszelkiego rodzaju trudności jest zarządzanie przez … kontrolę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>