Analiza terytorialnego zróżnicowania popytu

– podobnie jak analiza terytorialnego zróżnicowania popytu •– wiąże się z wykorzystaniem segmentacji rynku do wyznaczania strategii rynkowej. W miarę doskonalenia metodologii segmentacji rynku według kryteriów podział pod względem typów klienteli nabiera coraz to większego znaczenia.

Syntetycznym – chociaż trudno wymiernym, bo jakościowym – rezultatem działalności przedsiębiorstwa jest jego rynkowy wizerunek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>