Powyższe kwalifikacje nie są

Powyższe kwalifikacje nie są oczywiście wyczerpujące. Każde przed-siębiorstwo musi bowiem dokonywać podziału rynku za pomocą dobranych kryteriów, co nie jest sztuką dla sztuki, lecz służy określonym celom poznawczym i praktycznym.

Podstawowe właściwości każdego rynku można opisać charakteryzując przedmiot wymiany, występujące na nim podmioty oraz cechy popytu i podaży oraz tzw. warunki wejścia na rynek. Znajomość tych cech rynku turystycznego jest nieodzownym warunkiem racjonalności decyzji przed-siębiorcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>