Drugą grupę metod eksperymentalnych stanowią

organizując tzw. rynkowe testy, czyli próbne sprzedaże, pozwalające ocenić skuteczność różnych wariantów turystycznego produktu, cen czy promocji. Łatwo jednak jest w takiej sytuacji o zniekształcenia. Trudno bowiem np. stwierdzić, czy sprzedaż wzrosła tylko w rezultacie zmiany ceny, czy też pod wpływem działania innych czynników. Relatywnie najłatwiej jest badać zależności między wprowadzeniem w wybranych jednostkach nowej techniki usługowej a poprawą ekonomicznych wyników.

Drugą grupę metod eksperymentalnych stanowią badania prowadzone za pomocą różnych przyrządów, jak ukryta kamera, przyrządy do mierzenia ciśnienia krwi, psychogalwanometr itp. Ich celem jest zbadanie reakcji konsumentów na niektóre narzędzia marketingu, a zwłaszcza reakcji na środki reklamy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>