III Analiza sytuacji rynkowej

III Analiza sytuacji rynkowej w branży z uwzględnieniem popytu, podaży i wyników ekonomicznych. Tendencje rozwojowe branży na tle innych branż. Podstawowe czynniki kształtujące koniunkturę w branży. Analiza struktury obrotów w branży. Warunki wejścia na rynek. Charakterystyka pośredników, kontrahentów, klientów.

Charakterystyka produktu ze szczególnym uwzględnieniem cech, które w danych warunkach powinny przesądzić o rynkowym sukcesie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>