Wywiad bezpośredni

Wywiad bezpośredni a) reprezentatywność próby i możliwość bieżącej kontroli, – b) dokładność odpowiedzi, – c) możliwość stosowania dłuższych kwestionariuszy,

– d) możliwość jednoczesnej obserwacji a tym samym oceny wiarygodności odpowiedzi, e) możliwość indywidualizowania rozmowy z respondentami a) wysokie koszty, b) niebez-pieczeństwo zbyt pospiesznie dokonywanych wywiadów, c) błędy wywołane wpływem osobowości ankietera na przebieg badań, d) trudności z przeprowadzeniem wywiadów w pewnych grupach społeczeństwa

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>