Zarządzenie przez obchód

Zarządzenie przez obchód ma wiele wspólnego z wymyśloną i wy-próbowaną w praktyce przez K. Blancharda i S. Johnsona (1995) atrakcyjną koncepcję zarządzania pod nazwą „Jednominutowy menedżer”). Ten bardzo skuteczny sposób zarządzania może być realizowany właśnie w czasie ob-chodów i wizytacji stanowisk.

Koncepcja jednominutowego menedżera polega na: wytyczaniu, jednominutowych celów (zadań), udzielaniu jednominutowych pochwał, udzielaniu jednominutowych reprymend (napomnień).

Czołowe przedsiębiorstwa amerykańskie i japońskie zaleciły tę prostą koncepcję jako obowiązkową zasadę zachowań kierowniczych dla swoich menedżerów. Uznano ją za pragmatyczną receptę jak przy pomocy współ-pracowników uzyskać bardzo dobre wyniki w bardzo krótkim czasie.

K. Blanchard i S. Johnson sprowadzili swoją koncepcję kierowania ludźmi do następującej, popularnej, ale i skutecznej recepty jak podarować sobie i innym lepsze wyniki w krótszym czasie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>