Jednym z najtrudniejszych zadań każdego menadżera jest

Jednym z najtrudniejszych zadań każdego menadżera jest zdefiniowa-nie pożądanych wyników. We wszystkich podręcznikach zaleca się, aby możliwie konkretnie określić wyniki, które kierownicy pragną uzyskać (lub utrzymać). Poucza się menedżerów, że cele wyrażone w tak ogólnej lub

mglistej postaci, jak „obniżać koszty ogólne” lub „ przyspieszyć realizacje zamówień”, są mniej przydatne od konkretnych ustaleń: „obniżyć koszty ogólne o 12%” albo „realizować wszystkie zamówienia w ciągu trzech ro-boczych dni”. Te ostatnie sformułowania nie tylko są podstawą opracowania przez menedżerów i wdrożenia potrzebnej procedury, ale obejmują też miernik powodzenia lub niepowodzenia w realizacji celów.

Znakomity amerykański znawca problematyki kontroli organizacyjnej M. Newman jest zdania, że pożądane wyniki należy przypisać konkretnym osobom odpowiedzialnym za ich realizację. Jeśli cełem jest „skrócenie o 1% czasu ekspedycji”, należy jednej osobie (np. kierownikowi odpowiedzialne-mu za realizację zamówień) przypisać uprawnienia i odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu. W przypadku powodzenia osobie tej należy też przypi-sać zasługę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>